To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
IVRP.pl
polityka - militaria - kultura - podróże

Theatrum kulturystów - Ateizm

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 20:17
Temat postu: Ateizm
nauka - racjonalizm - wiara
Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 20:31

Dialog z racjonalistami jest nierealny z uwagi na ustawiczne naruszanie przez nich prawa zawartego w art. 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski i stosowaniu przez nich manipulacji mass medialnych oraz cenzury. Niniejszy blog jest poświęcony obnażaniu "szarlatanerii, uprzedzeń, kłamstwa, fobii i głupoty"* stosowanej przez racjonalistów.


Agamemnon


*/ Pojęcia obraźliwe zastosowane przez racjonalistów wobec swoich adwersarzy zamieszczone na stronie tytułowej "Racjonalisty".

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 20:34

Książka "Urojony Bóg Richarda Dawkinsa" autorstwa dr. Pawła Blocha stanowi naukową odpowiedź na głośną książkę znanego ateisty Richarda Dawkinsa. Autor przy zastosowaniu metodologii naukowej krok po kroku zbija stwierdzenia zawarte w książce Dawkinsa. Okazuje się bowiem, że znany profesor oksfordzki pominął konieczność uzasadnienia swoich tez a oparł się jedynie na stwierdzeniach i wyśmianiu oponentów (wyśmianie to element naukowej metodologii Dawkinsa). Bloch bazuje na szerokim spektrum literatury wchodzącej do kanonu naukowego. Rzeczowo wyjaśnia zagadnienia zawarte w książce Dawkinsa.
Rzeczywiście książka godna polecenia ludziom myślącym kategoriami logiki myśli analitycznej. Rozumiem ateistów niezadowolonych z obnażenia ich indolencji intelektualnej.


Agamemnon

http://urojonybogricharda...arda%20DawkinsaTekst książki

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 20:46

piątek, 11 lutego 2011
Tytuł artykułu zamieszczonego na łamach Racjonalisty: Kara śmierci – prawo boskie czy ludzkie?
Czyli w jakiego Boga wierzył papież Jan Paweł?
autor: Lucjan Ferus

Autor cytuje:
„Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany” (Wj21,12,14,15,17)
„(Jeśli) kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego” (Rdz 9,6)
„Te nakazy powinny być dla was prawem po wszystkie pokolenia” (Lb 35,29 – 31)

No i co powiecie w tej sprawie, drodzy wierzący?...jak w powyższym kontekście oceniacie zachowanie naszego papieża, który do końca swoich dni upierał się przy swoich jak się okazuje
areligijnych poglądach? Sprzeciwiając się tym samym woli bożej? Bóg jest zdecydowanym zwolennikiem kary śmierci nie tylko dla zabójców, ale też tym wszystkim, którzy nie przestrzegają jego przykazań – pisze autor artykułu.


Trzeba w odpowiedzi przyznać brak przygotowania autora w zakresie hermeneutyki biblijnej, jak też egzegezy biblijnej. Autor ten rości sobie pomimo to pretensje do nieomylnej interpretacji Starego Testamentu. Jednocześnie cytuje obficie tylko te fragmenty ST, która pasują do jego tezy.
Karą za grzechy jest śmierć mówi Bóg ST i NT. Ale nie znaczy to, że nie ma możliwości jej uniknięcia poprzez spełnienie pewnych warunków. Tym warunkiem jest nawrócenie.
Bóg ST i NT nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił. Casus Kaina, Dawida w ST, w NT przypadek z jawnogrzesznicą, którą złapano na gorącym uczynku. I wreszcie słowa: miłosierdzia chcę nie ofiary. Oraz: Nowe przykazanie daj wam abyście się wzajemnie miłowali. Ile razy mam przebaczyć pytano – siedemdziesiąt siedem razy brzmiała metaforyczna odpowiedz Chrystusa. Warunkiem przebaczenia jest nawrócenie grzesznika.

Filozofia prawa zaczerpnięta z antropologii kulturowej w zakres której wchodzą również dokumenty ST i NT dowodzą, że PRAWO JEST PODSTAWOWE ALE NIE OSTATECZNE.


Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 20:47

Racjonalista zamieścił na swoich łamach (bez podania daty) artykuł „Cenzura” autorstwa Żak-Bucholc.

„Kościół ma długą tradycję prześladowania wolności słowa i palenia książek” pisze autorka w powyższym artykule i powołuje się na konkretne daty: 1141, 1440, 1515 i np. 1543 kiedy to cenzura nie dopuściła do druku dzieła Jana Ostroroga. Autorka zatem powołuje się jak widzimy na okres średniowiecza.

Tymczasem autorka nic nie wspomina o prześladowaniu wolności słowa i palenia książek przez ateistyczne władze dwóch systemów totalitarnych XX wieku. W okresie panowania ateizmu w Niemczech i krajach okupowanych, ludzie byli skazywani na karę śmierci za posiadanie nawet małej gazetki, która nie była zatwierdzona przez władze. Za posiadanie radia ateiści niemieccy karali śmiercią lub wysyłali do obozów zagłady.

W okresie władzy ludowej obowiązywała ustawa o kontroli publikacji. Nie mogły ukazywać się dzieła licznych wybitnych twórców polskiej literatury. Np. dzieła siostry Zdybickiej były poprzez aktywność ateistycznej cenzury całkowicie zniekształcone. Prasa, radio i telewizja była pod ciągłą kontrolą cenzora. Na twórców czekała niejednokrotnie śmierć z rąk ateistycznych i tak np. Urząd Bezpieczeństwa poszukiwał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który z powodu bohaterskiej śmierci w Powstaniu Warszawskim uniknął ateistycznej kaźni. Dzieła jego były zakazane jak setki dzieł innych wybitnych autorów.

Inny przykład z nowszych czasów już gierkowskich: biblioteki publiczne popaliły wszystkie książki dr Elżbiety Sujak „Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie”.(Łatwo można sprawdzić, że 1978 r. powyższa pozycja w bibliotekach publicznych miejskich nie istnieje, książka ta zachowała się jedynie w bibliotekach wojewódzkich). Kultura polska XX wieku poniosła niepowetowane straty. Za prześladowaniem wolności słowa przez ateistów szło ludobójstwo w ich wydaniu. W obozach koncentracyjnych mordowano, kobiety, dzieci, starców na przestrzeni całej współczesnej Europy od Atlantyku aż poprzez Azję do Kamczatki.

Dlaczego autorka o tych zbrodniach przeciwko cywilizacji ludzkiej w wydaniu ateistów kompletnie milczy. Dzieje się to dlatego, że obłuda jest cechą immanentną racjonalisty.


Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 20:54

Kant zauważył, że racjonaliści nie znaleźli żadnego pewnego sądu syntetycznego a priori, któremu nie można by zaprzeczyć, zaś ich systemy są wewnętrznie sprzeczne.
Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 20:57

Ateista to strona poświęcona idei prawdy w kontekście zdobyczy naukowych. Walczy z przesądami rozpowszechnianymi przez racjonalistów.
Gdy racjonalista nie może sobie poradzić z argumentami przedstawionymi przez świat nauki, wówczas stosuje cenzurę oraz blokadę dojścia do publikacji "Racjonalisty".
Dialog z racjonalistami jest nierealny z uwagi na ustawiczne naruszanie przez nich prawa zawartego w art. 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski i stosowaniu przez nich manipulacji mass medialnych.
W atmosferze wzajemnej adoracji i nienawiści do filozofii rozumianej jako dyscypliny metanauki usiłują w krzywym zwierciadle propagować swój wykoślawiony pogląd na otaczającą ich rzeczywistość. Brak im odwagi intelektualnej, by zmierzyć się z logiką poprawności myślenia.

Niniejszy blog jest poświęcony "obnażaniu szarlatanerii, uprzedzeń, kłamstwa, fobii i głupoty" stosowanej przez racjonalistów.

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:00

Przykład walki racjonalisty z nauką


Biuletyn portalu RACJONALISTA.pl

Wydanie #151
podał
znalezione w sieci:
Medialna dezinformacja- głos w sprawie zniesławienia antykoncepcji " (15-01-2011)Medialna dezinformacja – głos w sprawie zniesławienia antykoncepcji „po stosunku”.

Komentarz Tamary Jurewicz

„Tymczasem środki hormonalne udostępnione w Irlandii nie działają poronnie na zaistniałą ciążę, lecz zapobiegają zapłodnieniu komórki jajowej i/lub zagnieżdżeniu blastocysty, co mieści się w medycznej definicji antykoncepcji.”
http://www.feminoteka.pl/...article_id=1025

Tymczasem blastocysta z naukowego punktu widzenia stanowi fazę ontogenezy człowieka.
Mamy tu do czynienia tak ze strony ”Racjonalisty” jak i „Feminoteki” z rozpowszechnianiem szarlatanerii.

Osobom komentujące taki stan rzeczy są blokowane konta, by nie miały możliwości ujawniać faktu walki racjonalistów i feministek z nauką.


Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:02

Struktura materii stanowi tylko częściową odpowiedź na zastaną rzeczywistość,( materia kończy się na materii) dlatego pytanie o principium rzeczywistości* jest pytaniem uzasadnionym.

Istnienie chrześcijaństwa możemy traktować tu jako odpowiedź. Materializm kończy się na materii. Do strefy ducha wnosi destrukcję. Chrześcijaństwo nie.

*/ Pojęcie rzeczywistości przekracza pojęcie materii. Principium rzeczywistości to jakość ontologiczna z kodem celu.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:08

W ateistycznym teatrze politycznym grany jest na okrągło spektakl cywilizacji śmierci.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:10

Centralnym elementem etosu laickiego czyli ateistycznego jest cenzura, kłamstwo, wyśmianie, kradzież, zabójstwo.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:17

Ateizm czyli świeckość/laickość jest formacją zbrodniczą takie są fakty XX i XXI wieku.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:17

Materializm kończy się ostatecznie na materii.
Do strefy ducha wniósł destrukcję.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:18

Cenzura jest integralnie związana z ateizmem XX i XXI wieku.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:19

Knebel niewolniczy implikujący układ odczłowieczania.
Taki jest ateizm.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:20

Ateizm czyli laickość jest formacją niedemokratyczną.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:20

Demokracja która kłamie i nie zajmuje się dobrem wszystkich obywateli nie jest demokracją.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:21

Pojęcie rzeczywistości przekracza pojęcie materii.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:24

Filozofia i historia obnaża istotę ateizmu.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:26

Apologeci chrześcijańscy w sposób wystarczający uzasadnili
racjonalne podstawy wiary. Materia jest tak zbudowana że pytanie o principium rzeczywistości jest pytaniem uzasadnionym.
Ateiści natomiast w filozoficznym sensie stoją w opozycji do metanauki.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:27

Czy podstawa zła znika w zetknięciu z filozofią.
Nie znika – ale traci swoje uzasadnienie.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:27

Zło niemal zawsze przebiera się w kostium dobra.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:28

Gdy wolna myśl zniewala wolną wolę

Wolna myśl oczywistości ateiście zarysowuje nieomylne stwierdzenie , że materia jest wieczna.
Taki jest naukowy ateizm.
(Gdy jednocześnie pojęcie „wieczności” nie mieści się w doświadczeniu świata materialnego).


Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:29

Ateista z góry nie przyjmuje do wiadomości istnienie zjawisk dla niego niewygodnych ( gdyby przyjął przestałby być ateistą).
Taki jest naukowy ateizm.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:30

W Zabrzu o. Ricardo (17 maja 1993 ) pomodlił się nad małą dziewczynką a ta odzyskała wzrok. Sam to widziałem. Ateista zaś pękł ze śmiechu.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:31

Argumentem metodologicznym na obalenie zjawiska którego ateista się boi jest śmiech lub cenzura jeśli jest przy władzy.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:32

Mapa wpływów ateistycznych to obraz strefy ubóstwa, wstecznictwa i naruszeń praw człowieka
(od byłego NRD – do Kamczatki). Obecnie ateizm forsują włodarze Unii Europejskiej; co czwarty obywatel Unii jest bezrobotnym, rozwija się analfabetyzm i dominacja wąskiej grupy interesów.
Ideolodzy ateizmu już nawet nie starają się o jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie swojego stanowiska. Łamane są przez ateistów podstawowe prawa.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:33

Ateizm naukowy twierdzi, że myśl jest wytworem materii wyłonionym na drodze ewolucji. Gdyby tak było to z wieczystej materii wszechświat stałby się już cały intelektem ( por.:Granat, Personalizm Chrześcijański).
Taki jest naukowy ateizm.

Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:34

Ateizm twierdzi, że życie człowieka zaczyna się z chwilą jego urodzenia.

W innym sformułowaniu. „Człowiekiem się jest od chwili urodzenia” (dr Podegrodzki, ateista, wykładowca filozofii w Katowicach). Tymczasem genetyka molekularna stoi na stanowisku, że ontogeneza człowieka obejmuje okres od poczęcia do śmierci.
Taki jest naukowy ateizm.

Samo urodzenie jako takie nic człowiekowi nie dodaje czego by nie miał, jest to tylko zmiana środowiska.


Agamemnon

Agamemnon - Sob 02 Lis, 2013 21:35

Ateiści twierdzą, że życie się rozwija u ssaków gdy samica jest w ciąży.
Taki jest naukowy ateizm.


AgamemnonPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group