To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
IVRP.pl
polityka - militaria - kultura - podróże

Jaskinia militarystów - MON Błaszczaka

Black^Widow - Wto 23 Sty, 2018 05:23
Temat postu: MON Błaszczaka
jak donosi 22 stycznia 2018 Defence24.pl :
Cytat:
Szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak wręczył dziś nominacje dwóm nowym wiceministrom. Sekretarzem Stanu w MON zostanie Sebastian Chwałek, a podsekretarzem Marek Łapiński. Z resortem żegnają się natomiast Bartosz Kownacki, Dominik Smyrgała i Bartłomiej Grabski.

Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MON, będzie odpowiadał za modernizację armii i wojskową służbę zdrowia. Będzie też sprawował nadzór nad spółkami sektora zbrojeniowego. Marek Łapiński, podsekretarz stanu w MON, będzie odpowiedzialny za strategię obronną, budżet i sprawy socjalne. Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON, powołany na to stanowisko 16 stycznia br. będzie nadzorował departament prawny, kwestie związane z teleinformatyką, infrastrukturą oraz wyższym szkolnictwem wojskowym. Dotychczasowy podsekretarz stanu Tomasz Szatkowski będzie natomiast nadal zajmował się sprawami międzynarodowymi.


W dalszej części artykułu dostajemy krótkie życiorysy nowo nominowanych:
Cytat:

Sebastian Chwałek urodził się 2 maja 1977 r. w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W latach 2005-2007 był szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W 2007 r. pełnił funkcję radcy Prezesa Rady Ministrów i kierował Departamentem Spraw Parlamentarnych KPRM, współpracując z Wiceprezesem Rady Ministrów, śp. Przemysławem Gosiewskim. W latach 2007-2015 był wicedyrektorem Biura - Szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Klubie Parlamentarnym PiS.

18 listopada 2015 roku został powołany na podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 10 maja 2017 roku objął funkcję sekretarza stanu w MSWiA oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zajmował się sprawami administracji publicznej, w tym nadzorował wojewodów i współpracował z samorządami. Odpowiadał także za kwestie prawne i legislacyjne oraz problematykę dotyczącą wyznań religijnych i mniejszości narodowych. Nadzorował też resortową służbę zdrowia i pracę departamentu obywatelstwa i repatracji.

Marek Łapiński
urodził się 10 marca 1963 r. w Zamościu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz absolwentem Europejskiego Studium Problematyki Przestępczości na Uniwersytecie Łódzkim. W 2004 r. ukończył aplikację kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

Od 1993 roku (z przerwami) jest funkcjonariuszem Straży Granicznej. 31 grudnia 2015 roku powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej. 16 maja 2017 roku mianowany na stopień generała brygady SG.

W latach 2002-2015 r. (z przerwami) pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, jako główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Komunikacji i Systemów Transportowych. Pełnił służbę w Urzędzie Ochrony Państwa. W latach 1998-2001 Zastępca Generalnego Inspektora Celnego. Współtworzył „Policję celną”. Organizował i nadzorował pion operacyjny, dochodzeniowy, kontrolny, ewidencji i archiwum oraz laboratorium kryminalistyczne. Był przewodniczącym Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jest współautorem projektu reform Gruzji, sektora bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych oraz kontroli celnej i podatkowej, które przygotowywał w latach 2002-2003.

W 1989 roku odbył służbę wojskową w ramach Szkoły Podchorążych Rezerwy.

więcej /źródło na : http://www.defence24.pl/m...a-wiceministrow
[wytłuszczenia za oryginałem]

Black^Widow - Pią 26 Sty, 2018 11:06
Temat postu: Prezydent o współpracy z nowym szefem MON
Jak donosi wczorajszy defence24.pl :

Defence24.pl napisał/a:

Prezydent: jestem przekonany, że współpraca z nowym szefem MON będzie dobra


Prezydent Andrzej Duda powiedział, że z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, który do niedawna kierował MSWiA, do tej pory pracowało mu się bardzo dobrze. Wyraził przy tym przekonanie, że współpraca będzie dobra również po objęciu resortu obrony przez nowego ministra. Duda podkreślił przy tym, że najbardziej zależy mu na merytorycznych relacjach. Zaznaczył także, że odwołanie poprzedniego szefa MON Antoniego Macierewicza było wolą większości parlamentarnej.

[...]

W dniu 9 stycznia dotychczasowy szef MSWiA Mariusz Błaszczak zastąpił Antoniego Macierewicza na stanowisku szefa MON. W przekonaniu wielu komentatorów do odwołania poprzedniego ministra przyczynił się prezydent, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i któremu nie układała się współpraca z resortem obrony. Takie wnioski wynikają także z informacji serwisu Defence24.pl.

Jednak w środę po południu w rozmowie z RMF FM Duda nie chciał tego potwierdzić. Na pytanie, czy tęskni za Macierewiczem, prezydent odpowiedział, że zmiany wśród ministrów to "wola większości parlamentarnej, która sformowała rząd". – Ja jako Prezydent RP wspieram działania rządu Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli była wola wymienienia ministrów, był wniosek złożony do mnie w tej sprawie przez pana premiera, ja to zrealizowałem – powiedział Duda. Podkreślił przy tym, że konstytucja nakłada na prezydenta obowiązek wręczenia nominacji, jeśli premier chce zmian personalnych w rządzie.

Duda odniósł się także do dotychczasowej i przyszłej współpracy z Błaszczakiem.

Mnie się z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem jako ministrem spraw wewnętrznych pracowało bardzo dobrze. Współdziałaliśmy w sprawach policji, choćby modernizacji policji. Jest to niezwykle kompetentny człowiek, który w bardzo rozważny sposób realizuje politykę i realizuje program – i jestem przekonany, że będzie mi się z nim współpracowało dobrze.
prezydent Andrzej Duda

Jednocześnie zwierzchnik sił zbrojnych podkreślił, że przy współpracy z MON najbardziej zależy mu "na stronie merytorycznej". – Chcę, żeby sprawy polskiego wojska były prowadzone jak najlepiej, bo to jest kwestia bezpieczeństwa państwa. I tylko na tym w tym obszarze mi zależy. Zależy mi na tym, żeby był jak najsprawniejszy minister, mający dobrych współpracowników, dobrze działający, prowadzący mądrą politykę, realizujący program Prawa i Sprawiedliwości – powiedział Duda.

Wyjaśnił, że właśnie z tych powodów popierał budowę Wojsk Obrony Terytorialnej jako nowego rodzaju sił zbrojnych i jest zwolennikiem jak najszybszej realizacji planów związanych z modernizacją techniczną wojska. – Dlatego wspierałem pana ministra Antoniego Macierewicza w jego dążeniu do podwyższenia kwoty wydatków na obronność – dodał Duda.

Prezydent został też zapytany o sprawę swego najwyższego rangą wojskowego doradcy, czyli gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego z BBN. W ubiegłym roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego – kierowana wówczas przez Piotra Bączka, bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza – najpierw zawiesiła, a następnie odebrała Kraszewskiemu dostęp do informacji niejawnych. Generał odwołał się od tej decyzji do premiera i czeka na rozstrzygnięcie. Niewątpliwie ta sprawa przyczyniła się do dymisji poprzedniego szefa MON.

Duda powiedział, że nie wie, kiedy odwołanie zostanie rozstrzygnięte. – Decyzja, która została w jego (gen. Kraszewskiego – przyp. red.) sprawie wydana, była decyzją nieostateczną, więc może ulec zmianie. Pan generał z prawa do odwołania skorzystał, sprawa trafiła do pana premiera, pan premier powierzył ją do realizacji, ja spokojnie czekam na wynik. Chciałbym, żeby rozstrzygnięcie było jak najbardziej obiektywne. Takie podejmę dalsze działania, jakie to obiektywne rozstrzygnięcie będzie – zadeklarował Duda.

źródło: http://www.defence24.pl/w...on-bedzie-dobra

Black^Widow - Pią 26 Sty, 2018 11:22
Temat postu: Pięć wyzwań dla Wojska Polskiego na 100-lecie niepodległości
Gwoli kronikarskiego obowiązku - "zmiana ministra zmianą ministra ale priorytety pozostają" - chciałbym przytoczyć za defence24.pl :

Pięć wyzwań dla Wojska Polskiego na 100-lecie niepodległości [PROGNOZA]
autor: Jakub Palowski
Cytat:Finalizacja miliardowych przetargów, odbudowa rezerw, wdrożenie Strategicznego Przeglądu Obronnego i strukturalne zmiany w systemie pozyskiwania sprzętu, zacieśnienie współpracy międzynarodowej – takie wyzwania czekają polską armię w rozpoczynającym się 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Polskie Siły Zbrojne w 2018 roku, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości będą się musiały zmierzyć z szeregiem ważnych wyzwań. Konieczna będzie bowiem finalizacja najważniejszych przetargów na modernizację techniczną, i jednocześnie wprowadzenie strukturalnych zmian, prowadzących do naprawy niewydolnego systemu zakupów sprzętu dla armii.

Wojsko Polskie czeka też – powiązany z powyższym – proces wdrażania rekomendacji Strategicznego Przeglądu Obronnego, zakładającego między innymi zwiększenie wydatków na obronę narodową i podwyższenie liczebności armii do łącznie 200 tys. żołnierzy. Równie istotne będzie podjęcie kroków w celu odtworzenia systemu rezerw, zaniedbanego po przejściu na armię zawodową. Wreszcie, w przyszłym roku Siły Zbrojne RP będą dalej zwiększać współpracę międzynarodową – zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z NATO. Kooperacja w zakresie obronności staje się też priorytetem Unii Europejskiej. Oto najważniejsze wyzwania, z jakimi zmierzą się Wojsko Polskie i MON w rozpoczynającym się 2018 roku.

[,,,]

1. Zawarcie kluczowych umów na modernizację techniczną. Pomimo planów MON, w ubiegłym roku nie udało się podpisać umowy na realizację pierwszego etapu programu Wisła, systemu artylerii rakietowej Homar czy śmigłowców dla Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej, nie wybrano też partnera do programu okrętów podwodnych Orka. Polska otrzymała jednak zgody Departamentu Stanu na zakup pierwszej fazy systemu Wisła (baterii Patriot z IBCS) oraz wyposażenia dla zestawów artylerii rakietowej Homar pozyskiwanego w systemie FMS (po wcześniejszej rekomendacji dotyczącej przejścia oferty Lockheed Martin do następnego etapu postepowania), co sprawiło że w obu przypadkach rozmowy weszły w ostatnią fazę.Resort obrony zasygnalizował jednak, że w programie Homar mogą zostać wzięte pod uwagę inne oferty. Jak powiedział minister Macierewicz: "Doszło do zmian stanowiska naszego rozmówcy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu dni, co postawiło sprawę w zupełnie nowym świetle i będziemy musieli bardzo poważnie rozważyć dalszy ciąg tych negocjacji". Z kolei w programie Wisła Polska otrzymała zgodę na zakup perspektywicznego systemu IBCS, ale proponowana przez Amerykanów maksymalna cena jest zbyt wysoka i przekracza budżet całego programu Wisła. MON prowadzi więc trudne negocjacje.

[...]

2. Odbudowa systemu rezerw. Drugim kluczowym dla Wojska Polskiego wyzwaniem jest odbudowa systemu rezerw mobilizacyjnych. Warto pamiętać, że obecnie armia w znacznej mierze polega na rezerwistach wyszkolonych w czasach obowiązywania powszechnego poboru, coraz częściej odbywają oni ćwiczenia. Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej pozwala tylko na częściowe uzupełnienie niedoboru, takie treningi ma rocznie odbywać około 10 do 12 tys. żołnierzy. Resort obrony wprowadził szereg środków, mających na celu zwiększenie liczby osób z przeszkoleniem wojskowym. Pierwszym jest formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Choć tworzą one oddzielny rodzaj Sił Zbrojnych i żołnierze podejmujący Terytorialną Służbę Wojskową zasilą właśnie WOT, a nie rezerwy mobilizacyjne, to po zakończeniu kontraktów będą mogli zostać powołani również do innych jednostek. Będą dysponować umiejętnościami i doświadczeniem, pozwalającymi na wykonanie znacznej części zadań przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy, a część z nich będzie mogła przejść do służby zawodowej. Kolejnymi krokami w tym kierunku są tworzenie Legii Akademickiej, w ramach której ochotnicze szkolenia będzie mogło docelowo rocznie przejść nawet ponad 20 tys. studentów, jak i szkolenia klas mundurowych, co może dać kolejnych kilka tysięcy przeszkolonych.

[...]

3. Wprowadzenie wytycznych Strategicznego Przeglądu Obronnego. Kolejnym ważnym zadaniem stojącym przed MON i Siłami Zbrojnymi RP jest wprowadzenie w życie wytycznych Strategicznego Przeglądu Obronnego. SPO jest pierwszym od lat dokumentem planistycznym, wyznaczającym w tak kompleksowy sposób kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP. Jego wdrożenie będzie jednak wymagało dużego wysiłku nie tylko ze strony armii, cywilnego kierownictwa politycznego, ale i całego państwa. Po pierwsze, zwiększenie liczebności i ogólnego zakresu zakupów możliwe będzie tylko przy założeniu podwyższenia wydatków na obronę.

Stosowna ustawa została już przyjęta, ale teraz jej założenia muszą być realizowane w kolejnych latach, co może być zależne nie tylko od woli decydentów, ale też od sytuacji gospodarczej i finansów publicznych. Po drugie, wprowadzenie reformy systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, jednego z elementów SPO, będzie wymagało uzgodnienia między MON a Prezydentem RP. Z uwarunkowań konstytucyjnych wynika, że niezależnie od ostatecznego kształtu systemu dowodzenia będzie on musiał zostać zaakceptowany zarówno przez prezydenta jak i resort obrony.

Wreszcie, SPO zarekomendował wprowadzenie szeregu zmian strukturalnych w Siłach Zbrojnych RP. Chodzi tu nie tylko o sformowanie nowej, dodatkowej dywizji, ale też (a może przede wszystkim) wzmocnienie struktur istniejących, między innymi o jednostki logistyczne, rozpoznania i inżynieryjne. Armia będzie więc musiała zmierzyć się z koniecznością jednoczesnego formowania nowych jednostek zarówno w istniejących związkach wojsk operacyjnych, jak i w całkowicie nowych jednostkach, również w WOT.

[...]

4. Reforma systemu zakupów sprzętu dla polskiej armii. W MON trwają prace nad reformą systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP. Powinny one zostać wdrożone na podstawie opracowywanej Narodowej Polityki Zbrojeniowej, również Strategiczny Przegląd Obronny wykazał potrzebę wprowadzenia zmian w systemie pozyskiwania. W lipcowym wywiadzie dla Defence24.pl przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach stwierdził, że SPO wykazał potrzebę powołania Agencji Uzbrojenia.

Mowa o silnej instytucji koordynującej cały proces pozyskiwania sprzętu od definiowania wymagań i prowadzenia analiz, poprzez realizację procedur zakupów, wprowadzanie sprzętu do eksploatacji i późniejsze wsparcie w cyklu życia. Obecny system jest bowiem rozproszony i niewydolny, za formułowanie wymagań odpowiada w sumie kilkanaście instytucji a Inspektorat Uzbrojenia ma niewystarczające zasoby do wykonywania wszystkich zadań.

Dowodem na to są opóźnienia w realizowanych przetargach. O ile w wielomiliardowych programach na zakup najnowocześniejszych, czy dopiero rozwijanych technologii czasem są one spowodowane przez przyczyny niezależne od MON, to z różnymi problemami borykają się również zakupy prostego sprzętu, jak choćby samochodów terenowych Mustang, czy systemu min Jarzębina-S (w 2017 roku umowę na etap projektowanie i rozwój udało się podpisać, w czwartym z kolei postępowaniu).

Często też brakuje całościowego podejścia i koordynacji, a niektóre stawiane warunki powodują utrudnienie realizacji programów bądź paradoksalnie wprowadzanie sprzętu, który nie spełnia potrzebnych z punktu widzenia zdolności operacyjnych wymogów.

[...]

5. Rozszerzenie współpracy międzynarodowej. W 2018 roku resort i Siły Zbrojne RP będą w coraz szerszym stopniu angażować się we współpracę międzynarodową. Realizacja postanowień szczytów NATO w Walii w 2014 roku i w Warszawie w 2016 roku już podniosła kooperację na nowe poziomy, najpierw dzięki wspólnym ćwiczeniom czy zaangażowaniu w siły bardzo szybkiego reagowania NATO, tzw. szpicę, a następnie rozmieszczenie na terenie Polski bojowych jednostek sojuszniczych.

Mowa tu zarówno o batalionowej grupie bojowej NATO, będącej elementem systemu dowodzenia Paktu Północnoatlantyckiego jak i stopniowo wzmacnianych (np. o dowództwo szczebla dywizyjnego, przemieszczone do Poznania) wojskach amerykańskich, podlegających bezpośrednio US Army Europe. W kolejnych latach ta współpraca będzie dalej rozszerzana. Jeżeli chodzi o działania NATO, okazją ku temu może stać się szczyt Sojuszu w Brukseli. Warto w tym miejscu przypomnieć choćby o apelu Litwy o wzmocnienie obrony powietrznej w rejonie Morza Bałtyckiego, jaki miał miejsce w lipcu 2017 r.

Innym czynnikiem, jaki może skłonić sojuszników do dalszego wzmacniania szeroko rozumianego potencjału (także dotyczącego całości sił zbrojnych, a nie tylko wysuniętej obecności czy sił reagowania) są wnioski z przebiegu ubiegłorocznych manewrów Zapad. Polska złożyła też propozycję przekształcenia Wielonarodowego Dowództwa Korpusu Północ-Wschód w dowództwo szczebla armijnego. Niejako na niższym szczeblu cały czas wdrażane będą wnioski z kolejnych rotacji żołnierzy, dotyczące choćby współdziałania poszczególnych systemów broni, czy środków łączności.

Amerykanie potwierdzili natomiast w ubiegłym roku, że w Powidzu zostanie zbudowana baza sprzętowa Army Prepositioned Stock. Trwają też przygotowania do rozmieszczenia w Europie nowych jednostek US Army, w tym brygady artylerii czy pododdziałów OPL krótkiego zasięgu. W zależności od decyzji prezydenta i Kongresu dotyczących finansowania nie są wykluczone dalsze kroki w tym kierunku tym bardziej, że już ustawa „autoryzująca” wydatki obronne na rok fiskalny 2018 zawiera np. zapisy o wzmocnieniu obrony Europy przed atakiem pocisków manewrujących.

W przyszłym roku ma też osiągnąć gotowość baza przeciwrakietowa w Redzikowie, która docelowo ma zostać uzupełniona o środki obrony przeciwlotniczej. Minister Antoni Macierewicz w rozmowie z Defence24.pl mówił też o koncepcji stworzenia polsko-amerykańskich jednostek wyposażonych w systemy Patriot i HIMARS. Wszystkie te okoliczności dają szansę na dalsze poszerzanie współpracy bilateralnej ze Stanami Zjednoczonymi, z korzyścią dla bezpieczeństwa Polski. Polscy żołnierze biorą też udział w misjach zagranicznych, w tym na Łotwie (w ramach „kanadyjskiej” grupy batalionowej NATO), Rumunii, w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie. Wreszcie, zgodnie z podjętymi niedawno decyzjami rozszerzona ma zostać współpraca obronna w ramach struktur Unii Europejskiej.

[...]


źródło/więcej na: http://www.defence24.pl/a...glosci-prognoza

delwin - Pią 09 Lut, 2018 09:35

Właściwie nie wiem gdzie, ale...

https://www.mpolska24.pl/...nki-i-kontrakty

Wstajemy z kolan...Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group